Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Zmiana harmonogramów w gminie ZAWADZKIE

Zgodnie z decyzją Urzędu Gminy Zawadzkie, z dniem 29.03.2023 roku do harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Zawadzkie wprowadzone zostają następujące zmiany:

1) 29.03.2023 roku - pojazdy REMONDIS

a) Rejon ŻĘDOWICE II – anulowana zostaje zbiórka odpadów zmieszanych (pojemnik czarny)

2) 31.03.2023 roku - pojazdy REMONDIS

a) Rejon ZAWADZKIE I oraz ZAWADZKIE II – odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów segregowanych (tworzyw sztucznych, papieru, szkła i odpadów biodegradowalnych) tylko z zabudowy wielolokalowej

b) Rejon ŻĘDOWICE I oraz ŻĘDOWICE II – odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

c) Rejon KIELCZA – odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych

d) Rejon KIELCZA – zachowany zostaje odbiór odpadów biodegradowalnych z worków

3) 29.03.2023 roku - POJAZDY ZAW-KOM

a) Rejon KIELCZA – anulowana zostaje zbiórka odpadów zmieszanych (pojemnik czarny)

4) 31.03.2023 roku - POJAZDY ZAW-KOM

a) Rejon ZAWADZKIE I oraz ZAWADZKIE II – odbędzie się dodatkowa zbiórka odpadów zmieszanych (pojemnik czarny) z zabudowy wielolokalowej oraz jednorodzinnej

b) Rejon ZAWADZKIE I oraz ZAWADZKIE II – odbędzie się dodatkowa zbiórka popiołu

c) Rejon KIELCZA – odbędzie się dodatkowa zbiórka odpadów zmieszanych (pojemnik czarny)

d) Rejon KIELCZA – odbędzie się dodatkowa zbiórka odpadów zmieszanych (pojemnik czarny)

e) Rejon ŻĘDOWICE I oraz ŻĘDOWICE II – zostaje zachowany odbiór popiołu

PROSIMY PAMIĘTAĆ O KONIECZNOŚCI UDOSTĘPNIENIA POJEMNIKÓW DO GODZINY 06:00 RANO 31.03.2023 ROKU, LUB W PRZEDEDNIU WIECZOREM

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS