Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS


Kto szuka, ten znajdzie!

Nasze sukcesy w przyszłości i dalszy rozwój całej grupy kapitałowej są zależne od zaangażowania pracowników i personelu kierowniczego. Zmotywowani pracownicy to podstawowy warunek realizacji optymalnych usług dla naszych Klientów. W celu uzyskania szczegółowych informacji o możliwości zatrudnienia lub odbycia praktyk w przedsiębiorstwach REMONDIS w Polsce należy skontaktować się z Działem Personalnym REMONDIS Sp. z o.o.

Ze względu na obowiązujące przepisy prawne, wszystkie aplikacje przesyłane do REMONDIS muszą zawierać następujące zdanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883."

NASZE WARTOŚCI

Realizujemy idee: z surowca wtórnego powstaje surowiec, z biomasy powstaje energia elektryczna, z odpadu powstaje energia cieplna, z wody powstaje życie… W REMONDIS ponad 30 000 ludzi pracuje nad całościowymi rozwiązaniami, które łączą rozwój gospodarczy z oszczędzeniem zasobów naturalnych. Wspólnie, stale, na całym świecie dbamy o to, by recykling i ochrona środowiska dawały efekty w życiu codziennym poprzez dbanie o nasze najcenniejsze dobro – NASZĄ PLANETĘ. Codzienną ciężką pracą przyczyniamy się do ochrony zasobów naturalnych.

REMONDIS rodzinna marka o niemieckich korzeniach i jedno z największych przedsiębiorstw na świecie zajmujących się recyklingiem i kompleksową gospodarką odpadami. Działa w 34 krajach świata i świadczy usługi dla ponad 30 mln mieszkańców. W Polsce REMONDIS jest obecny już od 1992 roku i jest liderem w swojej branży. Działa w 43 miastach na terenie całej Polski

Rozwój firmy opieramy na wartościach którymi są:

 • Klient,
 • Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska,
 • Pracownik i bezpieczeństwo jego pracy,
 • Zachowanie najwyższych standardów i norm,
 • Nowe technologie i kompetencje,
 • Ciągły rozwój i dostosowanie oferty naszych usług do narodowych i europejskich standardów.

PROCES REKRUTACYJNY

1) OBSZARY REKRUTACJI:

Najczęściej poszukiwani na stanowiska – aby się dowiedzieć więcej kliknij w link

W naszej organizacji najczęściej poszukujemy do pracy, ludzi, którzy codziennie wykonują bardzo ważną pracę – dbają o to, by recykling i ochrona środowiska była rzeczywistą pracą dającą efekty w życiu codziennym.
Kogo zatrudniamy:

 1. Ładowacz nieczystości stałych:
  Osoba na tym stanowisku zajmuje się głównie wywozem odpadów komunalnych z miejsca odbioru razem z kierowcą podczas objechania trasy, poprzez opróżnianie pojemników i wstawianie ich na miejsce użytkowania. Pracownicy dbają również o porządek w miejscu pracy, w szczególności z uwzględnieniem porządku na trasie, w miejscu załadunku pojemników.
 2. Kierowca kat. B, C, C+E:
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku pracy zajmuje się kierowaniem przydzielonym pojazdem oraz odbiorem odpadów znajdujących się w pojemnikach objętych trasą wywozową. Ponadto osoba ta jest odpowiedzialna za utrzymywanie powierzonego pojazdu w najwyższej gotowości technicznej oraz dbanie o jego właściwe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie oraz wypełnianie harmonogramów wywozowych.
 3. Sortowacz surowców wtórnych:
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku pracy zajmuje się segregacją odpadów ze względu na rodzaj tworzywa: papier, plastik, szkło, tworzywa sztuczne, aluminium itp. Sortowacz odpowiedzialny jest również za umieszczanie materiałów, które można ponownie wykorzystać w wyznaczonych pomieszczeniach lub pojemnikach do magazynowania i transportu oraz za dbałość o czystość w miejscu wykonywania swojej pracy.
 4. Mechanik pojazdów samochodowych:
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku pracy wykonuje czynności przeglądowe i naprawcze pojazdów zgodnie z zaleceniami przełożonych oraz dokumentacją techniczną, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności technicznej mającej wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto osoba ta jest odpowiedzialna za utrzymywanie aktualnych uprawnień koniecznych do wykonywania czynności na tym stanowisku pracy oraz zapewnienie sprawności całego taboru samochodowego.
 5. Robotnik placowy:
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku pracy wykonuje czynności porządkowe na terenie zakładu polegające na sprzątaniu chodników, wejść do budynków oraz placu postojowego. Ponadto kieruje ruchem odpadów na placu przeładunkowym oraz dba o czystość miejsca załadunku pojemników.
 6. Operator ładowarki:
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku pracy zajmuje się obsługą maszyn i urządzeń do sortowania, belowania i przetwarzania stałych odpadów komunalnych i opakowaniowych. Ponadto kieruje pojazdy dowożące odpady do właściwych miejsc składowania i nadzoruje właściwe składowanie materiałów wsadowych na instalacje sortownicze i przetwarzające odpady oraz odbiera i ładuje na pojazdy odpady pozostałe po procesach technologicznych prowadzonych na sortowni odpadów.
 7. Pracownik zieleni:
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku pracy zajmuje się przede wszystkim pracami porządkowymi w zakresie utrzymania zieleni: koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienie trawników z liści i pozostałych zanieczyszczeń, cięcie i pielęgnacja drzew, krzewów i żywopłotów, obsadzanie kwietników, prace związane z odchwaszczaniem, nawożeniem i pieleniem określonych obszarów.
 8. Elektromechanik – elektryk:
  Osoba zatrudniona na tym stanowisku pracy zajmuje się konserwacją sieci urządzeń elektrycznych na terenie zakładu (rozdzielnie elektryczne, szafy sterownicze, linie zasilające i oświetleniowe), konserwacją linii sortowniczej w zakresie prac elektrycznych (układy sterowania, styczniki, przekaźniki, silniki elektryczne), wymianą i naprawą urządzeń elektrycznych, oświetleniowych, siłowych trójfazowych oraz prasokontenerów przy wykorzystaniu narzędzi ręcznych, mierników prądu i napięcia.
 9. Inżynier

 10. Back Office

 11. Kadra Zarządzająca

 

2) ETAPY REKRUTACJI:

W REMONDIS dbamy o to, aby proces rekrutacyjny pozwolił nam w sposób rzetelny i obiektywny ocenić kandydatów. W tym celu stosujemy równolegle kilka metod rekrutacji rozpoczynając od rozmowy rekrutacyjnej poprzez testy sprawdzające wiedzę. Dobór narzędzi rekrutacyjnych uzależniony jest od charakteru stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

 • Selekcja aplikacji ( na tym etapie weryfikujemy dopasowanie kandydatów do naszych oczekiwań względem wykształcenia, doświadczenia oraz innych kryteriów formalnych wynikających z ogłoszenia o pracę )
 • I Spotkanie rekrutacyjne ( na pierwszym spotkaniu rekrutacyjnym mogą pojawić się testy wiedzy lub językowe w zależności od poziomu stanowiska. Rekruter bada również dopasowanie kandydata do wartości obowiązujących w firmie oraz motywację kandydata. Weryfikowane są dokumenty oraz informacje zawarte przez kandydatów w CV). Spotkanie w zależności od poziomu stanowiska będzie prowadzone przez jedną osobę lub dwie, np. rekruter i przyszły przełożony
 • II Spotkanie rekrutacyjne ( drugie spotkanie rekrutacyjne występuje głównie przy specjalistycznych lub kierowniczych stanowiskach. Odbywa się z najlepiej ocenionymi kandydatami w obecności przyszłego przełożonego, często może być częściowo w języku obcym).

Jeżeli identyfikujesz się z tym co my, to właśnie Ciebie szukamy!
Wyślij do nas swoją aplikację już dziś

APLIKUJĘ

Jeśli masz jakieś pytania zapraszamy do kontaktu:

REMONDIS Sp. z o.o.
Centrala Grupy – Zarząd
ul. Zawodzie 18, PL 02-981 Warszawa
tel: +48 / (0) 22 / 593 03 33, fax: + 48 (0) 22 / 593 03 22

E-Mail

Obowiązek informacyjny (PDF)

ŚCIEŻKA ROZWOJU

Wyznajemy zasadę, że nie ma rozwoju, bez stałego podnoszenia własnych kompetencji. Jeśli więc podejmiesz u nas pracę, na pewno nie będziesz narzekać na brak szkoleń: ani tych merytorycznych, rozwijających wiedzę techniczną, ani „miękkich” kształcących umiejętności personalne.

Przekonasz się o tym już w pierwszym miesiącu, przy okazji obowiązkowego szkolenia wstępnego, które pozwoli Ci na lepsze poznanie firmy oraz obowiązujących tu procedur. Plan późniejszych szkoleń uzależniony jest od działu, do którego trafisz. Jest on indywidualnie ustalany z przełożonymi, w zależności od potrzeb. Najbardziej utalentowanych pracowników zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowym programie rozwojowym Leaders for Future, pozwalającym na rozwinięcie pełnego portfolio kompetencji przywódczych.

WYNAGRODZENIA I BENEFITY

Potrafimy docenić wysokie kompetencje i zaangażowanie. Konkurencyjny system wynagrodzeń, odzwierciedląjacy doświadczenie, wiedzę i umięjetności są tego najlepszym przykładem. Zależy nam na tym, żeby nasi pracownicy byli dobrze nastawieni do swoich obowiązków, dlatego stworzyliśmy jasne i zdrowe zasady oraz zadbaliśmy o elementy wzmacniąjace motywacje. Nasi pracownicy mogą liczyć na dodatkowe bodźce finansowe zarówno w przypadku zrealizowania firmowych i zespołowych celów, jak i w przypadku dobrej oceny indywidualnych wyników pracy.

Wiemy, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa, dlatego osoby zatrudnione w REMONDIS mogą korzystać z atrakcyjnych polis oraz najlepszej opieki medycznej. Wszyscy mogą przystapić do grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Naszym pracownikom, ich współmałżonkom oraz dzieciom zapewniamy łatwy dostęp do prywatnej opieki medycznej.

Ważne miejsce na liście benefitów zawierają świadczenia pozapłacowe. Nie uszczęśliwiamy nikogo na siłę. Przyjęty system benefitów sprawia, że to pracownicy sami decydują o tym, co chcą otrzymać. Produkty, spośród których mogą wybierać, wiążą sie głównie z takimi kategoriami, jak: zdrowie, kultura i rozrywka, edukacja, sport, dom i rodzina.

REMONDIS Sp. z o.o.
Centrala Grupy – Zarząd

ul. Zawodzie 18
PL 02-981 Warszawa

tel: +48 / (0) 22 / 593 03 33
fax: + 48 (0) 22 / 593 03 22
E-Mail

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS