Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Innowacyjnie. W postępowaniu ze ściekami stawiamy na dodatkowe wykorzystanie

Gospodarkę ściekową traktujemy kompleksowo, zarówno w zakresie komunalnym, jak i przemysłowym. To oznacza, że oprócz perfekcyjnych wyników oczyszczania, dążymy stale do dalszego dodatkowego wykorzystania. Opracowaliśmy proces, w którym odpady, powstające podczas oczyszczania, można w sposób sensowny przetworzyć. Co można przy tym osiągnąć pokazuje przykład biogazu. Pozyskujemy biogaz z substancji szkodliwych zawartych w ściekach i oferujemy odnawialne źródło energii, które może z powodzeniem być wykorzystane do wytwarzania prądu.

Usługi oczyszczania ścieków dla gmin

W przestrzeni komunalnej powstają ogromne ilości ścieków, które trzeba zgromadzić i przetworzyć. Do tego potrzebne jest profesjonalne zarządzanie gospodarką ściekową. REMONDIS oferuje wszystko, co jest potrzebne do odbierania takich nieczystości oraz ich oczyszczania. Do naszych usług zalicza się kompleksowa eksploatacja sieci kanalizacyjnych wraz z odwadnianiem terenu.

Przegląd naszych najważniejszych usług

Planowanie, finansowanie, budowa, eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych

Przeglądy, czyszczenie i uruchamianie sieci kanalizacyjnych

Rozliczanie opłat

Opróżnianie szamb i przepłukiwanie kanalizacji

Zagospodarowywanie osadów ściekowych

Usługi oczyszczania ścieków dla przemysłu

Ścieki z procesów przemysłowych stanowią szczególne wyzwanie. My proponujemy perfekcyjne rozwiązanie z zakresu gospodarki ściekowej i korzystamy w tym celu z metod, które opracujemy specjalnie dla Państwa. Można w ten sposób wygospodarować dodatkowe korzyści, na przykład - z odseparowania surowców zawartych w ściekach, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Jako doświadczony i niezawodny operator przemysłowych oczyszczalni ścieków wiemy, jak w najlepszy sposób połączyć efektywność i rentowność z bezpieczeństwem i ochroną zasobów naturalnych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

Przegląd naszych najważniejszych usług

Planowanie, finansowanie, budowa i eksploatacja instalacji oczyszczania ścieków

Opracowanie optymalizacji w zakresie energetyki i prowadzenia procesów

Biologiczne oczyszczanie ścieków

Odzyskiwanie surowców wtórnych

Oczyszczanie i konserwacja sieci kanalizacyjnych

Usługi w zakresie rozliczeń

Zagospodarowanie osadów ściekowych

Stosując innowacje techniczne i pionierskie procesy, ustalamy standardy dla gospodarki ściekowej na całym świecie. Więcej informacji znajdziecie Państwo w REMONDIS Aqua

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS