Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Recykling we własnych instalacjach.
Dla nas to najlepsza droga

Eksploatujemy w Polsce liczne instalacje recyklingowe, które przetwarzają całe spektrum materiałów. Nie ważne czy to papier czy drewno, tworzywa sztuczne czy metal, elektrosprzęt czy odpady biodegradowalne: przy pomocy najnowocześniejszych procesów i technologii wyznaczających najbardziej innowacyjne kierunki prowadzimy odzysk surowców na dużą skalę. Systematyczne certyfikacje i najsurowsze kontrole gwarantują jakość na najwyższym poziomie. Nasze instalacje często wyznaczają globalne trendy.

Sortownie

W naszych sortowniach zajmujemy się surowcami wtórnymi zbieranymi selektywnie takimi jak: papier, tektura, kartony, szkło, metal, drewno, opakowania wielomateriałowe i tworzywa sztuczne. Dostarczane surowce pochodzą z gospodarstw domowych, ale też ze źródeł komercyjnych. Surowce, posortowane na frakcje, można przetworzyć i przywrócić do procesów produkcyjnych. Zmieszane odpady komunalne również można poddać sortowaniu, ponieważ odpady o wysokiej wartości opałowej nadają się do wytworzenia paliw alternatywnych.

Mechaniczno-biologiczne instalacje przetwarzania

W instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania zajmujemy się przede wszystkim odpadami komunalnymi, odpadami wielkogabarytowymi i odpadami biodegradowalnymi. W procesie przetwarzania mechanicznego poprzez procesy rozdrabniania i przesiewania, zostają wydzielone odpady o dużej kaloryczności oraz odpady organiczne o niskiej kaloryczności. Frakcje nie nadające się do przetworzenia materiałowego są kierowane do produkcji paliw alternatywnych dostosowanych jakościowo do wymogów przyszłego odbiorcy.
W wyniku biologicznego przetwarzania odsianej, niskokalorycznej frakcji dochodzi do rozkładu substancji organicznych.
To, co pozostanie po tlenowym jej rozpadzie, może być bezpiecznie składowane lub przekazywane do dalszego zagospodarowania. REMONDIS ustanawia standardy także w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów: Nasza instalacja w Opolu była pierwszą tego rodzaju w Polsce.

Kompostownie

Odpady ulegające rozpadowi biologicznemu – odpady kuchenne, odpady zielone, frakcje podsitowe, przetwarzamy w kompostowniach. Stosujemy najnowocześniejsze procesy, na przykład - oczyszczanie powietrza wylotowego przy pomocy biofiltrów przyjaznych dla środowiska, wypełnionych korzeniami, igliwiem i liśćmi. Dzięki znakomitej technologii i osiąganemu dzięki niej wysokiemu standardowi kompostu, możemy  wykorzystać go miedzy innymi do produkcji naszego polepszacza gleby REVITA, wysoko cenionego zarówno przez klientów prywatnych jak i firmowych.

Instalacje do recyklingu szkła

Selektywnie zbierane szkło opakowaniowe jest przez nas oczyszczane i przygotowywane do przetworzenia. Jest to poszukiwany surowiec wysokiej jakości, który może zostać użyty do  wyprodukowania następnych opakowań szklanych. Stanowi to dużą korzyść dla środowiska i klimatu. Recykling szkła przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii i jednocześnie redukuje emisję CO2. Nasza instalacja w Gliwicach jest najnowocześniejszą instalacją do recyklingu szkła na świecie. Stosuje się w niej nowatorskie technologie, które gwarantują recykling najwyższej jakości.

Instalacje do elektrorecyklingu

Sprzęt elektryczny i elektroniczny przetwarzamy w centrach demontażu, obejmujących wszystkie etapy procesu. Według najwyższych standardów i z zastosowaniem najnowocześniejszej techniki usuwane są substancje szkodliwe. Odzyskujemy cenne frakcje, osiągając wzorowe poziomy odzysku i recyklingu. Nasze instalacje są tak zaprojektowane, abyśmy mogli przetwarzać mały i duży zużyty sprzęt, m.in. lodówki, monitory, telefony komórkowe. Obejmuje to także rozdzielanie szkła kineskopowego i sortowanie baterii lub akumulatorów.

Instalacje do recyklingu styropianu

Ze styropianu wytwarzamy granulat, który może być zastosowany do produkcji opakowań lub materiałów izolacyjnych stosowanych w budynkach. Materiał wejściowy pochodzi z różnych źródeł. Przyjmujemy zużyte pojemniki ze styropianu, pochodzące z przemysłu przetwórstwa rybnego. Dla wysortowanych odpadów styropianowych znajdujemy też inne zastosowanie. Dzięki usunięciu powietrza z porów styropianu, zmniejsza się jego objętość i może być łatwiej transportowany oraz poddany recyklingowi.

Zakład produkcji RDF

Do produkcji paliwa zastępczego wykorzystujemy frakcje, które nie mogą być poddane recyklingowi. Może być to specjalnie wyselekcjonowany materiał lub odpady zmieszane z gospodarstw domowych, ale także odpady z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe, wielkogabarytowe, produkcyjne i wiele innych. Produkujemy paliwa zastępcze w różnej jakości, w zależności od profilu wymagań klientów.


REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS