Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Wspólnie iść z postępem. Dla nas to oczywistość

Zrównoważony rozwój potrzebuje wielu zwolenników. Dlatego zachęcamy społeczeństwo do większego zainteresowania ochroną klimatu i zasobów naturalnych. Dużym krokiem naprzód są nasze projekty edukacyjne, które skutecznie rozwijają świadomość ekologiczną. Są skierowane do różnych grup mieszkańców i przeprowadzane wspólnie z samorządami lokalnymi oraz przedsiębiorstwami, ale także z instytucjami edukacyjnymi, fundacjami i organizacjami.

Na drodze do zrównoważonego rozwoju konsumenci zajmują kluczową pozycję. W związku z tym, ważne jest, aby zaapelować do nich o odpowiedzialne, przyjazne dla środowiska postępowanie i uwrażliwiać na jego ochronę. Nasze projekty edukacyjne pokazują, jak redukować powstawanie odpadów i jak każdy z nas może wspomóc rozwój recyklingu przez świadome postępowanie z surowcami wtórnymi i dokładną zbiórkę selektywną.

Atrakcyjne projekty dla uczniów

Dzieci i młodzież próbujemy zainteresować przede wszystkim poprzez projekty edukacyjne. Na naszych warsztatach przedstawiciele młodego pokolenia uczą się dlaczego warto sortować odpady opakowaniowe, jak najlepiej to robić oraz przez jakie etapy przechodzą opakowania z upływem czasu. Treści edukacyjne są dostosowywane do wieku i zainteresowań dzieci i młodzieży. Konkursy, zadania umysłowe i gry stanowią dodatkową atrakcję edukacyjną.

Imponujące. Sukces naszej inicjatywy edukacyjnej

W ramach projektów edukacyjnych przeprowadziliśmy dotychczas:

Warsztatów w szkołach i instytucjach szkoleniowych

Akcji ekologicznych wspólnie z klientami

Eventów wspólnie z samorządami

Akcji wspólnie z fundacjami i organizacjami

Pikników ekologicznych

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS