Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Recykling i odbiór odpadów?
Zajmiemy się tym w Państwa imieniu

Odpady będą odebrane, surowce wtórne zebrane i poddane recyklingowi – wiele spraw, które dla mieszkańców są oczywiste, dla samorządów lokalnych są zdecydowanie trudniejszym zadaniem. Wiele współpracujących z nami gmin korzysta z naszej pomocy. To dobrze, kiedy ma się u boku kogoś, kto doskonale zna się na wszystkich zagadnieniach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Oprócz wieloletniego doświadczenia, nowoczesnego sprzętu i znajomości zagadnień ekonomicznych oraz technicznych, REMONDIS Polska daje co najmniej jeszcze jedną korzyść: usługi szyte na miarę dla gmin oraz ich mieszkańców.

Od odpadów komunalnych do opakowań

Od podstawienia pojemników, poprzez transport, aż do przetwarzania, często we własnych instalacjach. Zajmujemy się w Państwa imieniu następującymi odpadami:

zmieszane odpady komunalne

bioodpady

papier, tektura, karton

opakowania ze szkła

opakowania z tworzyw sztucznych

opakowania wielomateriałowe

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

metale

odpady wielkogabarytowe

odpady budowlane i poremontowe

odpady niebezpieczne

Nasza nowoczesna logistyka gwarantuje bezpieczeństwo i wydajność. Tutaj więcej informacji o naszych systemach pojemników oraz Pojazdy

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) są ważnym miejscem gromadzenia wszystkich rzeczy, których już nie potrzebujemy. Jesteśmy Państwa partnerem także w przypadku PSZOK-ów i odbierzemy wszystko, co zostało oddane do naszych punktów zbiórki.


REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS