Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Całościowo i dokładnie.
Nasze usługi w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Odpady niebezpieczne stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska. Dlatego ich odbiór musi odbywać się w sposób szczególnie odpowiedzialny i zgodny z najwyższymi standardami. REMONDIS Polska w tym się specjalizuje i gwarantuje odbiór tego typu odpadów w sposób chroniący środowisko, bezpieczny i w 100% zgodny z przepisami prawa. Proces ten zaczyna się  od zgromadzenia posortowanych odpadów niebezpiecznych u Państwa w zakładzie. Następnie ich przetransportowania, aż do przetworzenia lub unieszkodliwienia.

Możecie nam Państwo zaufać

Doradztwo

Wsparcie we wszystkich kwestiach, dotyczących postępowania z odpadami niebezpiecznymi, aż do opracowania systemu gospodarki odpadami.

Zbiórka

Ustawienie odpowiednich pojemników specjalistycznych, dopasowanych do rodzaju i ilości powstających u Państwa odpadów niebezpiecznych.

Odbiór

Odbiór odpadów niebezpiecznych w Państwa zakładzie i bezpieczny transport przy pomocy sprawdzonych pojazdów specjalistycznych.

Gospodarowanie

Przetwarzanie w specjalistycznych instalacjach, posiadających wymagane zezwolenia, w celu ponownego włączenia do obiegu materiałowego lub bezpiecznego unieszkodliwienia.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS