Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Odbieramy to, co pozostaje po budowie

Nie ma budowy bez odpadów. Tam, gdzie powstaje coś nowego, gdzie przeprowadza się modernizację lub remont, pojawiają się różnego rodzaju nieczystości. Niektóre można poddać recyklingowi, inne należy zutylizować. Aby wszystko perfekcyjne zagrało, towarzyszymy Państwu od samego początku. W praktyce oznacza to: podstawienie odpowiednich pojemników do zbiórki, odbiór zgromadzonych odpadów i zadbanie o to, aby poszczególne frakcje były zutylizowane lub przetworzone – w sposób ekologiczny i zgodny z obowiązującym prawem. W ten sposób jesteście Państwo z każdej strony zabezpieczeni i możecie w pełni skoncentrować się na budowie.

Pojemniki dla dużych i małych przedsięwzięć budowlanych

Do zbiórki odpadów budowlanych oferujemy kontenery o pojemności od 5 do 10 m3 i worki big bag w wielkościach 1 i 2 ton. Więcej informacji tutaj

Jakie materiały odbieramy?

gruz budowlany

ziemię

zmieszane odpady budowlane

drewno

materiały izolacyjne

tworzywa sztuczne

papier, tekturę, karton


REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS