Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Traktujemy to poważnie.
Dlatego od nas pochodzi dobra woda

Woda musi spełniać wszystkie wymogi. Dotyczy to szczególnie wody pitnej. Także w przemyśle woda musi być absolutnie czysta. REMONDIS działa w obu tych obszarach dostarczając wodę najlepszej jakości. Oprócz pozyskiwania i uzdatniania, do naszych zadań należy wszystko, co jest związane z dystrybucją i dostarczaniem wody.

Zaopatrzenie w wodę na zlecenie gmin

Niezawodne dostarczanie wody pitnej jest zadaniem związanym z wysokimi nakładami. Każdy litr musi być najpierw pobrany z ujęcia wody następnie musi przejść proces oczyszczania, czyli uzdatniania aby finalnie trafić do właściwych odbiorców. My w REMONDIS właśnie  to robimy, świadcząc usługi szyte na miarę, korzystając z długoletniego doświadczenia i innowacyjnych technologii. Państwo sami określają, jaki ma być zakres tych usług. Możliwe jest wszystko - od pojedynczej usługi po kompleksowy pakiet.

Nasze najważniejsze usługi dla gmin

Budowa, konserwacja i eksploatacja studni, ujęć wody źródlanej lub instalacji do pozyskiwania wody powierzchniowej

Nadzór nad istniejącymi źródłami wody surowej i uzdatnianie wody surowej

Nadzór nad jakością wody pitnej

Konserwacja i eksploatacja sieci wodociągowych

Wykonywanie przyłączy domowych, obsługa liczników i prowadzenie rozliczeń

Woda procesowa dla przemysłu

W produkcji często  potrzebna jest woda o określonych właściwościach, na przykład całkowicie pozbawiona soli. Planujemy, budujemy i eksploatujemy w Państwa imieniu instalacje o zaawansowanej technologii, do wewnętrznego zaopatrywania zakładu w wodę. Dostarczamy dokładnie taką jakość wody, jaka jest Państwu potrzebna do prowadzenia optymalnych procesów produkcyjnych. W ten sposób Państwa przedsiębiorstwo jest skutecznie odciążone od problematycznych zadań ubocznych i możecie się Państwo skoncentrować na swojej głównej działalności.

Nasze najważniejsze usługi dla klientów przemysłowych

Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę z uwzględnieniem specyficznych warunków danego klienta

Planowanie, finansowanie, budowa i eksploatacja przemysłowych urządzeń zaopatrzenia w wodę

Oczyszczanie wody surowej w procesach fizycznych i chemicznych

Certyfikowane usługi laboratoryjne

Konserwacja i eksploatacja wodociągów

Odkryjcie Państwo nasze usługi związane z komunalną i przemysłową gospodarką wodną – w naszym specjalistycznym przedsiębiorstwie REMONDIS Aqua

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS