Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

W REMONDIS Polska pracujemy nad tym, aby krok po kroku ulepszać świat. Ta misja towarzyszy nam podczas wykonywania zadań we wszystkich częściach kraju i pozwala przyczynić się do realizacji wielkich celów na rzecz ochrony klimatu i zasobów naturalnych. Troszczymy się o to, aby mniej odpadów trafiało na wysypiska, poddajemy recyklingowi ogromne ilości surowców wtórnych i prowadzimy gospodarkę wodną w sposób przyjazny dla środowiska.

Z korzyścią dla środowiska

Co można osiągnąć zaangażowanym działaniem na rzecz środowiska i klimatu pokazuje przykład recyklingu makulatury. Każda tona papieru, przywrócona do obiegu produkcyjnego, pozwala zaoszczędzić:

17 drzew

4.200 kWh energii

7 m³ powierzchni wysypisk

1.476 litrów ropy naftowej

26.500 litrów wody

Przejmujemy odpowiedzialność

Aspekty ekologiczne są dla nas ważne, ale nie tylko one pełnią decydującą rolę. W praktyce, do zrównoważonego rozwoju należy także ponoszenie odpowiedzialności w życiu gospodarczym i społecznym. Dlatego nasze zamierzenia i postępowanie opieramy na trzech wartościach:

Gospodarka

Jesteśmy dobrym, odpowiedzialnym pracodawcą i we wszystkich działaniach biznesowych stawiamy na niezawodną współpracę, opartą na zaufaniu.

Środowisko

Mocno angażujemy się w działania na rzecz czystego powietrza, czystej wody i konsekwentnego recyklingu w celu redukcji zużycia zasobów naturalnych.

Sprawy społeczne

Angażujemy się w sprawy regionów, w których działamy i pomagamy w propagowaniu ochrony klimatu oraz zasobów naturalnych wśród ludności.


REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS