Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Recykling – od lodówek po telefony komórkowe

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera: miedź, złoto lub platynę i tym samym jest źródłem cennych surowców. Zużyty sprzęt składa się jednak także z różnych materiałów szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Kto chce odzyskać surowce, musi umieć postępować z materiałami szkodliwymi. REMONDIS już od lat specjalizuje się w elektrorecyklingu i zna się na tym znakomicie.

Czego możecie Państwo od nas oczekiwać?

  • Kompleksowych usług w zakresie zbiórki, transportu i przetwarzania
  • Sortowania materiałów według rodzajów i grup
  • Usuwania substancji niebezpiecznych oraz ich unieszkodliwiania w sposób przyjazny dla środowiska
  • Przetwarzania zgodne z najwyższymi standardami i przy zastosowaniu najlepszej dostępnej techniki
  • Profesjonalnego zarządzania strumieniami odpadów oraz ich przetwarzaniem
  • Rzetelnej dokumentacji dotyczącej przetwarzania zużytego sprzętu
  • Dostępu do systemów informatycznych, które będą wspierać Państwa w zarządzaniu odpadami

Gminy

Organizujemy dla gmin punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na przykład w PSZOK-ach. Chcecie Państwo dowiedzieć się więcej? Zapoznajcie się z naszymi usługami dla gmin i mieszkańców

więcej

Handel

Wspieramy handlowców i sieci handlowe w całym kraju przy odbiorze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jesteście Państwo zainteresowani naszym wsparciem? Tu znajdziecie specjalne informacje o usługach, które świadczymy dla biznesu

więcej

Producenci

Producentom i importerom pomagamy w realizacji obowiązków, wynikających z ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Kompleksową wiedzę w tej materii mają nasi specjaliści z organizacji odzysku ELECTRO-SYSTEM S.A.

więcej

Z własnymi instalacjami dobrze przygotowani

Dyrektywa WEEE2 i ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym stawiają wysokie wymagania w zakresie technologii przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Posiadając nowoczesne instalacje gwarantujemy odpowiedni rodzaj odzysku i recyklingu wszystkich grup elektroodpadów.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS