Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

 • polski
 • english
 • nederlands
 • français
 • español
 • italiano
 • polski
 • deutsch
 • svenska
 • 中文
 • 中文

Złote DYPLOMY HERAKLESA dla menadżerów ze Szczecina

Dyrektor Monika Wierzbicka i dyrektor Bogusław Żaczek zostali wyróżnieni złotymi dyplomami Heraklesa przez Kapitułę Kodeksu Honoru podczas 61. Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Złote dyplomy Heraklesa przyznawane są od 2017 roku osobom, które w swej działalności szczególnie zasłużyły się branży komunalnej i posiadają osiągniecia w zakresie nowoczesnych metod gospodarki odpadami.

- Przyznanie mi przez Forum wyróżnienia jest miłym akcentem, świadczącym o docenieniu mojej 21-letniej pracy w branży odpadowej - podkreśla Monika Wierzbicka - dyrektor REMONDIS Szczecin.

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, firm produkujących sprzęt i urządzenia komunalne, a także firm pracujących na rzecz gospodarki komunalnej. Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1992 roku w Zielonej Górze. Założycielami byli dyrektorzy 38-miu zakładów oczyszczania z ówczesnych miast wojewódzkich. Aktualnie w szeregach stowarzyszenia zrzeszonych jest 162 członków zwyczajnych (dyrektorzy, zastępcy dyrektorów firm) i 105 członków wspierających. Wśród nich są największe, praktycznie wszystkie liczące się w Polsce, firmy oczyszczania miast i gospodarki odpadami, obejmujące swymi usługami około 75% rynku krajowego.

Członkami wspierającymi Forum są firmy o różnych formach własności, poczynając od przedsiębiorstwa państwowego poprzez zakłady budżetowe, spółki gminne, po spółki prawa handlowego z kapitałem polskim, mieszanym i w 100% kapitałem zagranicznym.

- Otrzymane wyróżnienie jest ważne, bo przyznaje je grono osób, które w branży są praktykami i pracują od wielu lat. Dodatkowo to fajna sprawa, bo dowiadujemy się o nim dopiero w trakcie trwania zjazdu, więc jest to dla każdego laureata bardzo pozytywna niespodzianka - podkreśla Bogusław Żaczek - dyrektor oddziału REMONDIS w Świnoujściu.

Stowarzyszenie na bieżąco współpracuje z około 120-tu firmami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz branży odpadowej. Statutowym celem jest integrowanie branży oczyszczania miast i gospodarki odpadami, działania na rzecz przepływu informacji o funkcjonowaniu firm działających w różnych systemach prawnych, promowanie i upowszechnianie nowych, wzorcowych, sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, technologicznych i finansowo-księgowych, stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie oczyszczania miast, gospodarki odpadami, zagospodarowania odpadów surowcowych, ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej. Ważnym zadaniem Krajowego Forum Dyrektorów jest tworzenie specjalistycznej, branżowej, doradczo-opiniodawczej reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS