Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Zarząd REMONDIS WARMIA-MAZURY spotkał się z olsztyńskimi radami osiedli

Z inicjatywy REMONDIS Warmia-Mazury tradycyjnie na początku każdego roku odbywa się spotkanie z przedstawicielami rad osiedli Olsztyna. W tym roku spotkanie swoją obecnością zaszczycił także prezydent miasta - Piotr Grzymowicz. Wzięły w nim udział osoby, które kształtują politykę odpadową i na co dzień pracują nad najbardziej optymalną drogą do wykorzystania wszystkich instrumentów, które dla poprawy życia mieszkańców daje gospodarka cyrkularna. W przypadku stolicy województwa warmińsko-mazurskiego to: przewodniczący Rady Miasta Olsztyna - Robert Szewczyk, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Łukasz Łukaszewski, kierownik Wydziału Środowiska Urzędu Miasta - Rafał Trejnis oraz komendant olsztyńskiej Straży Miejskiej - Jarosław Lipiński. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli spółki REMONDIS Warmia-Mazury, która zajmuje istotne miejsce na warmińsko-mazurskiej mapie odpadowej województwa. Spółkę reprezentowali: członkowie zarządu - Andrzej Ryński i Piotr Romanowski, dyrektor ds. handlowo-administracyjnych - Agata Kowalewska oraz dyrektor ds. eksploatacji - Dariusz Jastrzębski.

Podczas spotkania członek zarządu REMONDIS Warmia-Mazury - Andrzej Ryński, poruszył niezwykle istotne kwestie dotyczące zaangażowania spółki w działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska w Olsztynie, podkreślając fakt zmian technicznych we flocie, która porusza się po ulicach miasta. Nowością są dwie śmieciarki o napędzie gazowym odbierające odpady, a także dwa samochody elektryczne przewidzianych do innych zadań. Poruszył również kwestię inicjatywy ustawodawczej dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli przeniesienia części kosztów zbierania, przetwarzania oraz utylizacji odpadów, na producentów. REMONDIS Warmia-Mazury z zadowoleniem przyjął fakt, że w Olsztynie finalizowana jest budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów, co pozwoli na wzmocnienie systemu. Andrzej Ryński przekazał również informację o przystąpieniu spółki do Olsztyńskiego Klastra Energii. To znamienny element zaangażowania REMONDIS w życie miasta. Do głównych celów klastra zalicza się zachowanie i poprawę środowiska naturalnego, osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku przez jego członków, w szczególności poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, elektromobilność, gospodarkę w obiegu zamkniętym oraz ograniczenie zużycia wody. Powołanie Olsztyńskiego Klastra Energii to milowy krok dla bezpieczeństwa energetycznego miasta. Andrzej Ryński złożył również deklarację dotyczącą wspierania inicjatyw społecznych rad osiedli, zwłaszcza dotyczących gospodarowania odpadami i utrzymania czystości w poszczególnych dzielnicach Olsztyna.

Głos zabrał również prezydent Olsztyna – Piotr Grzymowicz, który wskazał wiele aspektów dobrej współpracy REMONDIS Warmia-Mazury z władzami miasta, co skutkuje choćby wspólnymi działaniami w obszarze Olsztyńskiego Klastra Energii. Na świetną kooperację wskazał również przewodniczący Rady Miasta - Robert Szewczyk, który podkreślił wyjątkową inicjatywę, z którą rokrocznie wychodzi spółka, a która dotyczy wymiany doświadczeń pomiędzy mieszkańcami, urzędnikami i firmą odbierającą odpady. Dostrzeżenie potrzeb rad osiedli i pochylenie się nad ich potrzebami stanowi elementarny krok partnerstwa.

Przedstawiciele olsztyńskich rad osiedli wyrazili głębokie uznanie i podziękowali REMONDIS Warmia-Mazury za punktualne odbieranie odpadów, dbanie o porządek na poszczególnych osiedlach w otoczeniu punktów gromadzenia odpadów i altan śmietnikowych, a także za zaangażowanie w życie miasta i pochylenie się nad sprawami mieszkańców.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS