Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

W Szczecinie trójka z przodu!

Po udanych negocjacjach w Poznaniu i nawiązaniu współpracy z miastem, która zapoczątkowała obecność rodziny Rethmann za wschodnią granicą Niemiec, w 1993 roku przyszedł czas na drugi krok na polskiej ziemi. Początek rozmów z miastem Szczecin, które chciało sprywatyzować Miejski Zakład Usług Sanitarnych nie napawał optymizmem. Tuż po rozpoczęciu rozmów, załoga ostro sprzeciwiła się planom miasta i zaczęła strajk. Po trwających kilka miesięcy negocjacjach, udało się dojść do porozumienia, a za datę, która wyznacza rozpoczęcie działalności RETHMANN Szczecin Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o., obecnie REMONDIS Szczecin i podpisanie aktu założycielskiego, uznaje się 9 czerwca 1993 roku. Tym samym spółka skończyła właśnie 30 lat pracy dla mieszkańców stolicy województwa zachodniopomorskiego.

Szczecin już wtedy wprowadził system, podobny do tego, jak zaczął obowiązywać w całym kraju dwadzieścia lat później. Odpady odbierały samochody firmy Rethmann i powstałego po prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Opłaty od właścicieli nieruchomości księgowało miasto i później płaciło obu firmom. Zmiany przyniósł dopiero rok 1996. Okazało się, że taka forma pobierania opłat jest niezgodna z obowiązującym prawem, a przede wszystkim największe szczecińskie spółdzielnie mieszkaniowe chcą wyjść spod kurateli miasta i poszukać sprofilowanych dla siebie usług na wolnym rynku oraz bezpośrednio zawierać umowy z wykonawcami. Lata dziewięćdziesiąte to rozkwit polskiego kapitalizmu. Nic dziwnego, że w branży odpadowej pojawiła się, dla istniejących na rynku przedsiębiorstw, konkurencja. To oczywiście zrodziło wyzwania, ale także pomogło w szybszej transformacji, która przełożyła się na wyższy standard usług i dbałość o klienta.

Rok 2005 przyniósł kolejny krok w rozwoju spółki. REMONDIS Szczecin przejął udziały w funkcjonującej w Świnoujściu firmie BEJ, która odpowiadała za obsługę około 40% miasta, a pięć lat później kupił także spółkę KOROS, stając się najważniejszym graczem na odpadowym rynku w najdalej wysuniętym na północy-zachód mieście w Polsce. Kolejne lata przyniosły także znaczne inwestycje w bazy logistyczne oraz instalacje. Ta przy ujściu rzeki Świna powstała w 2009 roku kosztem 9 milionów złotych. Znacznie ciekawsza jest historia bazy przy ulicy Janiny Smoleńskiej ps. Jachna 35 w Szczecinie. Wieść gmina niesie, że konsultacje w sprawie budowy odbywały się z samym Norbertem Rethmannem, który był inspiratorem budowy. Zanim jednak do tego doszło, musiał powstać projekt, który przygotowała synowa obecnego honorowego przewodniczącego rady nadzorczej Grupy RETHMANN. Po takiej propozycji, nikt nie miał śmiałości zapytać o koszty rozrysowania i wymiarowania głównych budynków. Pytanie to padło dopiero kiedy projekt został ukończony. Odpowiedź była jednoznaczna - opracowanie to prezent dla świetnie radzącej sobie spółki! Nie zostało nic innego jak budowa, która zakończyła się w 2014 roku. W skład kompleksu wchodzą: dwie instalacje przetwarzania odpadów, zaplecze logistyczne oraz biurowo-socjalne. Wszystko kosztowało 40 milionów złotych i zajmuje powierzchnię ponad pięciu hektarów. Dwa lata później do użytku została oddana także kompostownia, co pozwoliło uznać zakład REMONDIS za Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Dziś REMONDIS Szczecin nie tylko odbiera odpady z połowy miasta, ale także przetwarza je we własnych instalacjach, a frakcję nie nadającą się do recyklingu oddaje do miejskiej spalarni. W Świnoujściu obsługuje całe miasto. Najnowszym dzieckiem spółki ma być zbudowane we współpracy z miastem - Szczecińskie Centrum Biorecyklingu, którego wstępną lokalizację wyznaczono na działce przy ulicy Gdańskiej 16. To ostatni brakujący element w gminnym systemie gospodarki odpadami. Planowany zakład mógłby przetwarzać maksymalnie 40 tysięcy ton bioodpadów rocznie. Ostrożne szacunki mówią, że kosztować ma co najmniej 70 milionów złotych.

Punkt kulminacyjny obchodów trzydziestolecia spółki wyznaczono na jesień. Ustalenia co do konkretów programu wciąż jeszcze trwają. Już teraz zarząd przygotowuje dla pracowników specjalną niespodziankę.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS