Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Szczecińskie Centrum Biorecyklingu coraz bliżej realizacji

REMONDIS Szczecin wraz z gminą Miasto Szczecin powołały nową spółkę - Szczecińskie Centrum Biorecyklingu, która na mapie stolicy województwa zachodniopomorskiego będzie usytuowana przy ulicy Gdańskiej. Zbudowana tam zostanie nowoczesna kompostownia, spełniające najbardziej wyśrubowane normy środowiskowe.

Miasto Szczecin objęło w nowej spółce 49% udziałów, przy 51% udziałach objętych przez REMONDIS Szczecin. Zgodę na taką kooperację, którą w październiku ubiegłego roku zapowiadał podczas jubileuszu 30-lecia powstania REMONDIS Szczecin, prezydent miasta - Piotr Krzystek, wydali także miejscy radni.

Stały przyrost masy bioodpadów, znaczna odległość pomiędzy miejscem odbioru odpadów a instalacjami, co w konsekwencji powoduje wzrastające z roku na rok koszty zagospodarowania tej frakcji, to tylko niektóre argumenty, które przemawiają za budową własnej kompostowni na odpady ulegające biodegradacji. Bez rozwiązania kwestii przetwarzania bioodpadów trudno będzie osiągnąć właściwe poziomy recyklingu, do czego, zgodnie z ustawą, zobowiązane są wszystkie gminy w Polsce. Wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych będzie rósł skokowo: od 45% w 2024 roku do 65% w roku 2035. Na gminy, którym nie uda się osiągnąć tych pułapów, nakładane będą kary pieniężne.

W nowej lokalizacji powstanie kompostownia tunelowa o wydajności 40 000 ton rocznie. Będzie ona w pełni zhermetyzowana, w stu procentach spełniająca wymogi najlepszych dostępn technologii oraz wymagania konkluzji BAT w zakresie przetwarzania odpadów na każdym z jego etapów. Bez uciążliwości dla najbliższego otoczenia. Oznacza to, że cały proces przetwarzania bioodpadów będzie zamknięty - od momentu ich przyjęcia, do wyjazdu gotowego produktu, którym będzie kompost. Warunki zapewnione w instalacji i fazy jakim zostaną poddane odpady pozwolą na skuteczną deodoryzację i higienizację. Zostanie to osiągnięte dzięki zastosowaniu płuczki wodnej i biofiltra, dwustopniowego systemu oczyszczania, dezodoryzowania i neutralizowania powietrza wydostającego się do atmosfery, a także oczyszczanie wody procesowej.

Celem procesu zachodzącego w kompostowni będzie wytworzenie certyfikowanego kompostu – środka poprawiającego właściwości gleby, bogatego w substancje organiczne i niewydzielającego przykrych zapachów, który może być następnie sprzedany rolnikom czy działkowcom.

Szczecińskie Centrum Biorecyklingu ma być ostatnim elementem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w Szczecinie, po budowie spalarni, ekoportów i segregacji odpadów. Całkowity koszt inwestycji jest szacowany na kwotę 80 milionów złotych i ma pochodzić przede wszystkim ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według planów otwarcie zakładu ma nastąpić w pierwszej połowie 2026 roku.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS