Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Śmieciarka REMONDIS służy na Ukrainie

Oddział REMONDIS Sanitech Poznań w Wągrowcu od lat prężnie działa w mieście i okolicznych gminach, świadcząc usługi odbioru odpadów komunalnych i problemowych oraz utrzymania dróg. Od lipca rozpoczyna obsługę w ramach kolejnego wygranego kontraktu. Tak związana z regionem firma nie mogła pozostać obojętna na prośbę z Ukrainy, skierowanej do starosty powiatu wągrowieckiego.

Stosunki partnerskie i współpraca z samorządem rejonu pułyńskiego w obwodzie żytomierskim trwają już od 2006 roku. W obliczu agresji i działań wojennych władze powiatu pomagają Pułyńskiej Radzie Osiedlowej, a jednym z przykładów takiej pomocy jest przekazanie specjalistycznego pojazdu do odbioru odpadów.

- Na prośbę starosty Tomasza Kranca zareagowaliśmy bezwarunkowo – zapewnia Rafał Jędrzejczak - prezes zarządu REMONDIS Sanitech Poznań. – Wybraliśmy śmieciarkę i przygotowaliśmy do oddania w dobre ręce. Oczywiście z taką darowizną związane są formalności, które zawsze trochę trwają. Najważniejsze, że nasz pojazd już pracuje tam, gdzie był pilnie potrzebny.

Umowa darowizny, której przedmiotem był samochód MAN wyprodukowany w roku 2007, została zawarta przez REMONDIS z powiatem wągrowieckim, z przeznaczeniem do przekazania jednostce samorządu w Pułynach. Formalnie celem akcji była pomoc ofiarom skutków działań wojennych na terytorium tego kraju. Umowę oraz protokół zdawczo-odbiorczy strony podpisały w maju, a Rada Powiatu Wągrowieckiego usankcjonowała darowiznę stosowną uchwałą. Po dopełnieniu wszystkich formalności, śmieciarka mogła przekroczyć polsko-ukraińską granicę. Delegacja z Pułyn oficjalnie odebrała pojazd w bazie oddziału REMONDIS w Wągrowcu. Kierowca został przeszkolony w zakresie prawidłowego użytkowania. Pułyńska Rada Osiedlowa umieściła na swojej stronie internetowej fotorelację z przyjęcia pojazdu wraz z podziękowaniami za ten cenny dla nich dar.

- Odbierający byli wdzięczni za wspaniale przygotowany, gotowy do eksploatacji pojazd. Już służy lokalnej społeczności – zapewnił nas Michał Piechocki - wicestarosta wągrowiecki.

To drugi pojazd przekazany przez REMONDIS na Ukrainę. Od października ubiegłego roku śmieciarka REMONIDS Otwock pracuje w partnerskim mieście Szumsk, w obwodzie tarnopolskim.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS