Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Ruszyła przebudowa bydgoskiej instalacji REMONDIS

Projekt modernizacji i hermetyzacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Inwalidów 45 w Bydgoszczy wkroczył w fazę budowlaną. Rozpoczęły się główne prace rozbiórkowe. Wyburzana jest hala sortowni na odpady zmieszane.

– Po długotrwałym etapie formalno-prawnym i projektowym wkraczamy w fazę budowlaną. W ciągu najbliższych kilku miesięcy pojawią się ściany nowych, hermetycznych hal. Następnie przeprowadzimy montaż urządzeń, w tym systemu podciśnienia i oczyszczania powietrza oraz inne najnowsze rozwiązania technologiczne zapobiegające wydostawaniu się zapachów na zewnątrz instalacji – mówi Marcin Dobiegała - prezes REMONDIS Bydgoszcz SA.


Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i hermetyzację Instalacji komunalnej. Projekt zakłada także budowę hali przygotowania wsadu. Dzięki temu cały proces zagospodarowania odpadów, począwszy od rozładunku, będzie przebiegał w zamkniętych obiektach.

– Mamy zapewnione środki finansowe na realizację inwestycji. Bez tego nie rozpoczęlibyśmy prac. Niemniej, staramy się o możliwość dofinansowania projektu z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymaliśmy już pozytywną decyzję w tej sprawie, która w najbliższych dni zostanie potwierdzona stosowną uchwałą zarządu NFOŚiGW – wyjaśnia Marcin Dobiegała - prezes REMONDIS Bydgoszcz SA.


Realizacja inwestycji ma zakończyć się na przełomie II i III kwartału 2024 roku. W tym czasie instalacja przyjmie mniejszą ilość odpadów. W związku z wyłączeniem dużej sortowni, strumień zmieszanych odpadów komunalnych został przekierowany do innych instalacji w regionie, z którymi spółka REMONDIS zawarła w ostatnim czasie odpowiednie porozumienia.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS