Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

REMONDIS zrewitalizuje zabytkowe śródmieście Kielc

Choć od podpisania umowy nie minęło wiele czasu, to prace przy rewitalizacji centrum Kielc już ruszyły. Ich główne założenie to więcej zielonych przyczółków w przestrzeni miejskiej. Zadanie to wykona Dział Zieleni REMONDIS Sp. z o.o. Wszystko za sprawą wygranego przetargu, którego wartość wyniesie blisko 22 miliony złotych. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", dlatego miasto z własnej kasy wyda tylko 10 procent wartości projektu.

Na kieleckim rynku mają pojawić się nowe drzewa, tak zwana roślinność średniowysoka i okrywowa, która zostanie posadzona między innymi wzdłuż frontowych elewacji budynków na ścianach: południowej, północnej i wschodniej, w miejscu rozjazdu ulic: Piotrkowskiej, Bodzentyńskiej i Dużej oraz na Placu Świętej Tekli. Zielono ma się także zrobić przed wejściem do urzędu miasta.

Nowe nasadzenia i mała architektura zaplanowane zostały na skwerze imienia Ireny Sendlerowej. Powstaną tam strefy wypoczynku i relaksu oraz plac zabaw i aktywności dla dzieci. Jednym z elementów będzie także wielofunkcyjna altana parkowa. Teren między pasami drogowymi Alei IX Wieków Kielc dzięki nowym roślinom będzie oddzielony od intensywnego ruchu ulicznego. Powstaną tam również specjalnie wydzielone miejsca edukacyjne i elementy multimedialne oraz alejki. Po rewitalizacji, ulica Bodzentyńska zostanie dokładnie uporządkowana, a mieszkańcy będą mieli do dyspozycji nowe miejsca do wypoczynku.

Dla ulicy Bodzentyńskiej i Placu Świętego Wojciecha zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych i nasadzeń oraz zapewnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie badań wskazanych przez Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Na tym terenie prace mają się rozpocząć najwcześniej. Na Skwerze im. Sendlerowej, rynku i terenie przed dawną synagogą, wykonawca ma 5 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Później będą mogły rozpocząć się roboty budowlano-montażowe oraz prace zieleniarskie. Zadanie współfinansowane jest z budżetu centralnego, a termin jego wykonania wynosi 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy Kielc będą mogli cieszyć się nowym, zrewitalizowanym centrum miasta w czerwcu 2024 roku.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS