Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

 • polski
 • english
 • nederlands
 • français
 • español
 • italiano
 • polski
 • deutsch
 • svenska
 • 中文
 • 中文

REMONDIS z nowym trzyletnim kontraktem w Opolu

Konsorcjum firm - REMONDIS Opole i Elkom podpisało kolejną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów w stolicy województwa opolskiego od lipca 2022 do czerwca 2025 roku. Nowością jest udział w przedsięwzięciu podwykonawcy - Zakładu Komunalnego z Opola, którego zadaniem będzie zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych oraz wielkogabarytowych. Pozostałe typy odpadów będą przetwarzane na instalacji REMONDIS przy ulicy Podmiejskiej w Opolu. To już siódma kolejna umowa z miastem od czasu "rewolucji śmieciowej w 2013 roku".

Podpisane porozumienie zakłada realizację dwóch zadań:

- odbiór i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, papieru, szkła, odpadów wielkogabarytowych,

- odbiór bioodpadów.

Umowa ma obowiązywać przez 36 miesięcy, do czerwca 2025 roku. Poza odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w łącznej ilości około 60 000 ton rocznie, REMONDIS zobowiązał się do wyposażenia nieruchomości w oznakowane i zawierające transpondery pojemniki. Kosze do zbiórki pięciu frakcji o pojemnościach od 120 do 1100 litrów, koloru: niebieskiego na papier, zielonego na szkło, brązowego na odpady BIO, żółtego na tworzywa, czarnego na odpady resztkowe w łącznej liczbie aż 80 000 sztuk.

Usługa będzie realizowana przez 40 samochodów, w skład, której wchodzą pojazdy specjalistyczne: smieciarki dwu- i trzyosiowe, dwukomorowe, pojazdy bramowe oraz hakowe z HDS do obsługi pojemników podziemnych. Śmieciarki zostały dodatkowo wyposażone w system identyfikacji pojemników RFID i terminale służące do raportowania nieprawidłowości w gospodarce odpadami za pomocą notatek wraz z opcją dołączania do nich zdjęć. Umowa obliguje także do montażu system kamer zamontowanych na odwłoku śmieciarek, rejestrujących moment opróżnienia pojemnika. Wymogi te mają zapewnić lepsza kontrolę oraz ułatwiać wyjaśnienie ewentualnych reklamacji dotyczących realizowanych usług. Wszystkie pojazdy spełniają najwyższe normy emisji spalin EURO 6, a certyfikat ISO 14001 gwarantuje stosowanie najlepszych praktyk oraz dbałość o środowisko. Nowością są pojazdy z napędem gazowym i elektrycznym, które zapewniają odpowiednie wymogi wynikające z ustawy o elektromobilności.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS