Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

REMONDIS z nowym kontraktem w Gliwicach

REMONDIS Gliwice i Miasto Gliwice podpisały nową umową zapewniającą ciągłość realizacji usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Weszła w życie 1 lipca 2022 roku i będzie obowiązywała przez najbliższe 30 miesięcy - do 31 grudnia 2024 roku. To kolejna taka umowa pomiędzy oboma podmiotami. Ostatni kontrakt obowiązywał jeden rok i także był przedłużeniem trwającej wcześniej współpracy. Oferta REMONDIS Gliwice była jedyną, która wpłynęła do urzędu miasta w czasie organizowanego przetargu.

Nowa umowa wprowadza w życie niewielkie zmiany. Miasto zdecydowało się na wyeliminowanie z systemu brązowych worków na odpady biodegradowalne. Wszystko za sprawą zmian w zasadach dotyczących odbioru takich odpadów, które wchodzą w życie na początku lipca. Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych, będą gromadzić odpady bio w brązowych pojemnikach o pojemności 120 i 240 litrów, co za tym idzie brązowe worki wyjdą z użytku. Zmiana ta ma wpłynąć korzystnie na ochronę środowiska naturalnego oraz spowodować, że odpady bio będą przetwarzane w sposób bardziej efektywny.

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej nadal mogą przekazać, tę samą ilość wyprodukowanych odpadów bio, jak dotychczas. Zmienia się tylko sposób ich gromadzenia. Zamiast wystawiać je do odbioru w pojemnikach i workach, będą to robić tylko w pojemnikach. Każdy, kto zgłosi taką potrzebę, otrzyma dodatkowy pojemnik o pojemności 120 litrów lub będzie mógł wymienić obecnie używany na większy - o pojemności 240 litrów. Obecnie trwa proces wymiany i doposażania właścicieli nieruchomości w nowe kubły.

Odbiór odpadów komunalnych w ramach zawartej umowy będzie odbywał się na terenie miasta Gliwice tylko z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i będzie dotyczył każdej ilości następujących rodzajów odpadów komunalnych: odpady pozostałe po segregacji (zmieszane), tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, bioodpady odpady wielkogabarytowe. Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS