Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

REMONDIS stawia na szkolenia z zakresu ochrony środowiska

Sosnowiec przywitał uczestników szkolenia z zakresu ochrony środowiska dużym mrozem i świeżym śniegiem. Mimo takich warunków grupa 31 osób rozpoczęła pierwsze zajęcia z nowego cyklu wewnętrznych spotkań dla kierowników działów ochrony środowiska w Grupie REMONDIS.

Część teoretyczna rozpoczęła się od wystąpienia Małgorzaty Brzóski z kancelarii BBP Legal. Szczegółowo omówiła opis systemu kaucyjnego, zasady, definicje, jego uczestników, obieg odpadów i opakowań, finansowanie systemu, obowiązki prawne dla poszczególnych uczestników, a na końcu szanse i zagrożenia. Dla wielu osób to nowe zagadnienia, dlatego szczególnie aktywni byli członkowie zespołu ds. systemu kaucyjnego z centrali REMONDIS, którzy podzielili się wiedzą na temat tego projektu. Drugim prelegentem był Karol Kuzak - wieloletni kierownik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Przedstawił procedurę przebiegu procesu administracyjnego, jakim jest zmiana lub wydanie nowej decyzji z zakresu gospodarki odpadami, ale z punktu widzenia organu. Omówione zostały też najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosków. Podkreślono, na co szczególnie zwrócić uwagę przy kompletowaniu dokumentacji. Wykład zawierał mnóstwo cennych informacji oraz przykładów, a temat wzbudził gorącą dyskusję.

Najistotniejsze zmiany przepisów ustawy o odpadach przedstawił prokurent Grupy REMONDIS - Piotr Sakowicz. Duży zbiór obowiązujących przepisów, poukrywanych w innych aktach prawnych, nie zawsze związanych z ustawą o odpadach, a których wprowadzenie mogło być zaskoczeniem. To był przejrzysty wykaz i precyzyjne prawne wyjaśnienia. Szczególnie ciekawe były prezentacje dotyczące kar nakładanych przez inspekcje Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska oraz ich konsekwencje. Przedstawiono dwa punkty widzenia: ukaranej jednostki (spółki lub oddziału) oraz następstwa z tego tytułu spadające na REMONDIS, a ostatecznie na każdego pracownika. Bardzo szczegółowo zobrazowane zostały limity kar oraz ewentualne możliwości obrony. Dużo uwagi poświęcono też procedurom, jakie obowiązują wewnątrz grupy przy uzyskiwaniu załączników do wniosków oraz uzyskania zabezpieczenia roszczeń. Wszyscy uczestniczy szkolenia zgodzili się, że poprawa komunikacji w tym zakresie jest priorytetem.

Bardzo ciekawy temat, odwołujący się do własnych doświadczeń, przedstawił Leszek Kądziela - Kierownik Działu Ochrony Środowiska w REMONDIS Północ. Kontrole organów, takich jak WIOŚ i Straż Pożarna budzą wiele emocji. Jak się na taką kontrolę przygotować? Jakie prawa ma inspektor czy strażak? Jak kontrola powinna wyglądać? - te tematy wzbudziły ożywioną dyskusję. Stały się też platformą wymiany poglądów, obaw, czy szansą na zadanie konkretnych pytań.

W przerwie szkolenia zaprezentowano możliwości nowej instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych w Sosnowcu. Pytaniom nie było końca i tylko zimno przegoniło uczestników z powrotem do sali na ostatni wykład. Były nim przyszłoroczne zmiany przepisów ustawy o odpadach dotyczące segregacji odpadów budowlanych i poremontowych.

Mimo zimy i odległości, spotkanie doszło do skutku i było bardzo produktywne. Okazało się nie tylko szansą na lepsze poznanie się, ale przede dało możliwość wymiany doświadczeń, co z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości pracy działów ochrony środowiska w całej grupie. Głównym celem jest integracja, efekt synergii i wspólne działanie. Następne szkolenie planowane jest w kwietniu w Łodzi.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS