Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

REMONDIS partnerem piątej edycji akcji "OPERACJA CZYSTA RZEKA"

Operacja Czysta Rzeka to akcja sprzątania rzek oraz ich okolic w oparciu o lokalne sztaby, które zgłaszają się na zasadach wolontariatu, po rejestracji na stronie www.operacjarzeka.pl. Szefowie sztabów wybierają miejsce i dzień na organizację akcji sprzątania i otrzymują niezbędne wyposażenie (worki i rękawice) oraz koszulki. Po zakończeniu sprzątania organizują odbiór odpadów przez samorząd lub lokalnego operatora.

Inicjatywa wykorzystuje potencjał i świadomość ekologiczną obywateli. Jednoczy wokół słusznej idei - zachowania czystej przyrody dla przyszłych pokoleń, uczy szacunku do natury. Ma także wymiar edukacyjny - to nie tylko doraźne, jednorazowe uprzątnięcie śmieci, ale wpływ na nawyki proekologiczne. W przypadku wielu firm i organizacji ma także walor budowania więzi pracowniczych i daje szansę na poprawę współpracy pomiędzy różnymi jednostkami czy departamentami.

Tegoroczna edycja ruszyła 1 marca – wtedy rozpoczęła się rejestracja sztabów. Akcje lokalne wystartowały 14 marca w Międzynarodowym Dniu Działania na Rzecz Rzek, a akcja finałowa odbędzie się 22 kwietnia w Światowy Dzień Ziemi. 6 maja planowane jest zakończenie edycji wiosennej i rozpoczęcie części letniej, która potrwa do 24 września 2023 roku. W dotychczasowych czterech edycjach udział wzięło ponad 15 tysięcy osób, które zebrały ponad 500 ton śmieci.

REMONDIS jest jednym z partnerów akcji i otrzymał tytuł Oficjalnego Odbiorcy Odpadów, jednocześnie zobowiązując się w pierwszej edycji, w której uczestniczy, do pomocy przy odbiorze odpadów w Warszawie, gdzie odbędzie się wielkie sprzątanie Wisły, w Olsztynie oraz Częstochowie. Będzie to także szansa na promocję REMONDIS Aqua i codziennej pracy na rzecz czystości oraz uzdatniania wody na terenie całego kraju.

- Dla nas to naturalne partnerstwo oraz możliwość zaprezentowania naszych wysiłków na rzecz poprawy stanu wody w naszym kraju. Polska pod względem hydrologicznym jest w bardzo trudnej sytuacji. Niemal każdego roku zagrożona jest suszą. W Europie gorsza sytuacja jest tylko w: Czechach, na Cyprze i Malcie. Dodatkowo nie szanujemy tych zasobów, które nam pozostają, dlatego każda taka inicjatywa powinna być szeroko promowana. W końcu bez wody, szczególnie czystej, nie ma także życia i ta idea powinna nam codziennie przyświecać kiedy marnujemy kolejne litry lejące się z kranu albo wyrzucamy różnego rodzaju odpady do rzek czy zamkniętych akwenów. Nie wspominając już o chemikaliach - podkreśla Krzysztof Cybulski - członek zarządu REMONDIS Aqua.

Co roku akcję wspierają samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, największe wypożyczalnie sprzętu pływającego oraz lokalni liderzy, media i przedstawiciele życia publicznego tacy jak: Adam Nowak i zespół Raz Dwa Trzy, Stanisław Soyka, Urszula Dudziak, Kayah, Marek Kamiński, Anna Maruszeczko, dr Andrzej Kruszewicz, ojciec Leon Knabit, Justyna Steczkowska czy Beata Sadowska.

W akcji sprzątania rzek mogą także brać udział przedstawiciele partnerów. Trzeba skontaktować się z infolinią sztabu głównego, pod numerem 22 290 20 40 czynną od poniedziałku do piątku w godz. 9-20 lub napisać e-mail na adres: rzekanoSpam@operacjarzeka.pl, gdzie można dopytać o szczegóły oraz rozwiać istniejące wątpliwości. Uczestnikiem akcji może być osoba, która ukończyła 18 lat, natomiast niepełnoletni od lat 13 mogą wziąć udział w sprzątaniu wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Młodsze dzieci wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów. W tegorocznej edycji jest także możliwość zorganizowania akcji szkolnej. Ten wariant kierowany jest do przedszkoli, szkół lub placówek oświatowych, w których to opiekun rejestruje sztab i zapisuje uczestników. Może być to propozycja działań edukacyjnych pomiędzy samorządem, a spółkami grupy REMONDIS, które wpisują się w aktywności z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS