Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

REMONDIS Bydgoszcz wreszcie z pozwoleniem na budowę

Pierwszy etap modernizacji i hermetyzacji instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zakończony sukcesem! Pozwolenie na budowę to ostatni element początkowego, ale bardzo długiego etapu związanego z uzyskaniem wszelkich zgód, pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Wszystko rozpoczęło się w 2019 roku od decyzji właściciela o rozpoczęciu modernizacji. Także wtedy rozpoczęła się praca nad przygotowaniem wniosku o środowiskowe uwarunkowania, które zostały złożone do Urzędu Miasta Bydgoszczy w lipcu 2020 roku. Po ośmiu miesiącach i wielu konsultacjach REMONDIS Bydgoszcz otrzymał decyzję środowiskową. W lipcu 2021 roku złożony został wniosek o ustalenie warunków zabudowy i wtedy rozpoczęła się prawdziwa przeprawa, ponieważ okazało się, że to początek wierzchołka góry lodowej. Pierwszą stacją było dokonanie podziału jednej z działek przeznaczonych pod inwestycję, na której znajdował się las. To spowodowało zawieszenie postępowania o warunkach zabudowy. W październiku 2021 roku spółka otrzymała decyzję o podziale działki, a ostateczne jej zatwierdzenie nastąpiło w styczniu 2022 roku. Pomiędzy toczącymi się postępowaniami trzeba było złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Urząd Miasta udzielił pozwolenia w grudniu 2021 roku. Początek tego roku to przeniesienie linii do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych z małej sortowni (przeznaczonej do rozbiórki) do dużej. W związku z tym w lutym 2022 roku, REMONDIS Bydgoszcz wystąpił do urzędu marszałkowskiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Po miesiącu oczekiwania, w marcu 2022 zostało wznowione postępowanie o warunki zabudowy i dwa miesiące później przyznana decyzja.

To był moment kiedy wydawało się, że pozwolenie na budowę jest już w zasięgu ręki. Wtedy na horyzoncie pojawił się strażak i uświadomił wszystkim zainteresowanym, że po pierwsze - trzeba przygotować uzgodnienia z rzeczoznawcą zajmującym się tematyką przeciwpożarową, a równocześnie złożyć odstępstwa przeciwpożarowe do komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Pierwsze pytanie, które się pojawiło - dlaczego? Stara hala kompostowni znajduje się w odległości mniejszej niż 20 metrów od działki leśnej, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W lipcu 2022 roku do siedziby spółki przesłano postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej dotyczące odstępstw przeciwpożarowych. W tym samym czasie przygotowany został wniosek o pozwolenie na budowę i złożony w sierpniu 2022 roku. To nie koniec całej prawno-organizacyjnej przeprawy, bo w październiku 2022 roku Urząd Miasta w Bydgoszczy wezwał spółkę do uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę, w którym wskazał konieczność uzyskania opinii sanepidu na temat rozwiązań technologicznych inwestycji - technologii przetwarzania odpadów, wentylacji i odpylania, wodno-kanalizacyjnej i kilku innych. Rozpoczął się żmudny proces przygotowania projektu technologicznego, który otrzymał pozytywną opinię w listopadzie 2022 roku. Na początku grudnia złożone zostały uzupełnienia do wniosku o pozwolenie na budowę, a 9 grudnia dotarło wreszcie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na budowę.

Przed REMONDIS Bydgoszcz kolejny etap inwestycji - projekt wykonawczy i techniczny, który powinien zostać ukończony na początku 2023 roku. Przygotowywany jest wniosek do zarządu o realizację inwestycji (Vorstandsvorlage). Równocześnie trwa wybór wykonawcy inwestycji oraz wstępne przygotowywanie do rozpoczęcia rozbiórki. Wiele wskazuje na to, że w pierwszym kwartale 2023 roku wbita zostanie pierwsza łopata pod tak długo wyczekiwaną inwestycję i historia z rozpoczęciem jej realizacji będzie mogła zostać uznana za zakończoną!

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS