Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Police inwestują w kompostownię. Partnerami - REMONDIS i Miasto Szczecin

REMONDIS Szczecin wspólnie ze spółkami komunalnymi gminy Police (TRANS-NET) oraz miasta Szczecin (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów) zamierzają wspólnie wybudować nowoczesną, w pełni zhermetyzowaną, instalację do przetwarzania bioodpadów. Ma ona spełniać wszelkie wymagania konkluzji BAT. Kompostownia będzie zlokalizowana w miejscowości Leśno Górne w gminie Police. Mają do niej trafiać odpady zielone i kuchenne zebrane w Szczecinie i Policach. Planowana wydajność instalacji to 40 000 bioodpadów rocznie, które zostaną poddane niezbędnym procesom, a w ich wyniku powstanie gotowy produkt poprawiający właściwości gleby – kompost. W styczniu zainteresowane spółki podpisały list intencyjny, według którego inwestycją, a następnie eksploatacją planowanego zakładu, zajmie się specjalnie w tym celu założona spółka: Policko-Szczecińskie Centrum Biorecyklingu.

Obecnie strony czekają na zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów niezbędną do zawiązania spółki. Jednocześnie pracują nad koncepcją planowanej instalacji. Głównym konsultantem projektu jest dr hab. inż. prof. PBS - Małgorzata Gotowska (REMONDIS Bydgoszcz). Za część budowlaną odpowiada dział inwestycyjny REMONDIS Sp. z o.o. Ma na umożliwić dalsze prace, których finalnym efektem będzie uzyskanie decyzji środowiskowej.

- Chcemy wspólnie z gminą Police zagospodarować bioodpady. Mogą one trafiać do zakładu, który zostanie zmodernizowany z naszymi partnerami i będzie służył mieszkańcom obu samorządów. Szczecin takiej instalacji na swoim terenie nie posiada i stąd właśnie ten list intencyjny – tłumaczył na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezydent Szczecina - Piotr Krzystek.

Według ostrożnych szacunków przetarg na budowę mógłby zostać ogłoszony w przyszłym roku, a instalacja mogłaby ruszyć w 2025 roku.

- Szacowaliśmy pierwszą przymiarkę kosztów budowy tej instalacji rok temu. Wtedy to wychodziło niespełna 50 milionów złotych. Wszyscy wiemy, jak wyglądają ruchy cenowe na rynku, szczególnie tym budowlanym, więc na dzień dzisiejszy to już nieaktualne – podkreślił Ronald Laska - prezes REMONDIS Szczecin.

Część kosztów ma zostać pokryta ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS