Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Nowa umowa REMONDIS MPGO z miastem Sosnowiec

1 czerwca 2024 roku weszła w życie nowa, dwuletnia, umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Sosnowca. To kolejne już przedłużenie współpracy pomiędzy Miastem Sosnowiec i REMONDIS MPGO Sosnowiec. Ostatnie porozumienie weszło w życie 1 czerwca 2022 roku. Kontrakt miał wtedy wartość 58,8 milionów złotych. Dodatkowo na ulicach miasta pojawiły się specjalne pojemniki na małe elektroodpady o maksymalnych wymiarach 60x40x20 centymetrów, które zostały ustawione w miejscach szczególnie uczęszczanych przez mieszkańców. Obecna umowa opiewa na kwotę 66 milionów złotych brutto. Najważniejsza informacja dla mieszkańców jest taka, że stawka, którą miesięcznie płacą za odbiór odpadów nie zmieni się.

Opłata za wywóz śmieci pozostanie na obecnym poziomie, czyli 27,7 zł od osoby miesięcznie, za odpady segregowane. Nowa umowa, która będzie obowiązywała od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2026 roku gwarantuje mieszkańcom, że stawka nadal będzie jedną z najniższych wśród dużych miast w regionie. Współpracujemy od lat i jesteśmy z tej współpracy zadowoleni - podkreśla prezydent Sosnowca - Arkadiusz Chęciński.

Dla REMONDIS MPGO Sosnowiec obsługa mieszkańców największego miasta Zagłębia Dąbrowskiego to nie tylko sprawa prestiżu, ale także wieloletnie budowanie marki, do której sosnowiczanie się już przyzwyczaili i dobrze ją odbierają.

- Cieszę się, że kolejny raz to właśnie my przedstawiliśmy najlepszą ofertę dla Sosnowca. Tutaj jest nasz dom od wielu lat i tu także staramy się inwestować coraz więcej pieniędzy, co z pewnością przysłuży się także portfelom mieszkańców i ich komfortowi. Tym ostatnim, bardzo konkretnym i namacalnym, świadectwem naszego zaangażowania w mieście jest ukończona już budowa sortowni odpadów poremontowych. Chcemy być także coraz bardziej ekologiczni, dlatego inwestujemy we flotę oraz zeroemisyjne źródła energii. Właśnie zaczynamy użytkowanie nowej instalacji fotowoltaicznej, która jednocześnie jest największą taką konstrukcją w całej Grupie REMONDIS. Choćby to pokazuje, że stawiamy na nieustanny rozwój. Co więcej - mam nadzieję, że nie powiedzieliśmy w kwestii inwestycji jeszcze ostatniego słowa - zaznacza prezes REMONDIS MPGO Sosnowiec - Agata Michalska-Król.

Obecnie Gminnym Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi objętych jest 174 763 mieszkańców Sosnowca (stan według złożonych deklaracji) oraz 2410 nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Na podstawie danych za rok 2023 rok, liczba odpadów odebranych w ramach Gminnego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wyniosła:

  • 67 630,30 ton odebranych bezpośrednio z nieruchomości,
  • 4 360,50 ton przyjętych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych „Ekostacja Juliusz".
REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS