Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Kasa do wzięcia za zbiórkę elektroodpadów

eko-PROFIT – REcycling to się opłaca! To ogólnopolski program edukacji ekologicznej, w którym uczestnicy mają realny wpływ na ochronę środowiska. Przez organizację zbiórek elektrośmieci pozyskują środki finansowe i nagrody dla swoich organizacji, grup, sołectw, instytucji lub firm.

- Szerzenie wiedzy w społeczeństwie o prawidłowym postępowaniu z elektroodpadami jest jednym z głównych zadań naszej organizacji. Dlatego na terenie całego kraju organizujemy publiczne kampanie i programy edukacyjne, dotyczące prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Jednym z takich programów jest eko-PROFIT – REcycling to się opłaca!, który daje szansę udziału bardzo wielu grupom społecznym. To jedyny taki program z zasięgiem ogólnopolskim. Dlatego zależy nam, aby dotrzeć do szerokiego grona zainteresowanych i dać szanse dołączenia do programu wszystkim, którzy poszukują możliwości dodatkowego finansowania, a dzięki temu mogą zrobić coś dobrego dla środowiska – mówi koordynator programu - Maciej Gąkowski z REMONDIS Electrorecycling.

Celem programu jest promowanie zasad prawidłowego postępowania z elektroodpadami. Uczestnicy poprzez propagowanie ekologicznych postaw wśród lokalnej społeczności, organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów, przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów, ochrony środowiska, a dodatkowo uzyskują fundusze na swoją działalność (uczestnik otrzymuje wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii). Inicjatywa ma trafić do różnych grup społecznych - kół gospodyń wiejskich, sołectw, ochotniczych straży pożarnych, parafii, rodzinnych ogrodów działkowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, stowarzyszeń, firm i instytucji, harcerstwa oraz różnego rodzaju placówek oświatowych i działających w nich rad rodziców. Właściwie każdy, także pracownicy REMONDIS, może dołączyć do programu, jeżeli po godzinach pracy działa w kręgu którejś z tych grup!

Tak, jak Dawid Dwojak, który dołączył do programu w tym roku.

- Akurat poszukiwaliśmy środków finansowych na nowy sztandar, bo obchodziliśmy 100-lecie naszej jednostki w Julianowie. Przy okazji o akcji dowiedzieli się druhowie z Ciszycy Dolnej i też do nas dołączyli. Konkurencja, z którą początkowo mieliśmy nawiązać współpracę oferowała 250 złotych za tonę, więc większa atrakcyjność cenowa oferty REMONDIS była decydująca. Mieszkańcy dowozili sprzęt swoim transportem, pojawiały się zgłoszenia, żeby odebrać go z posesji, zatem ruszaliśmy również w teren. Rozliczenie było bezproblemowe, REMONDIS Electrorecycling poszedł nam nawet na rękę i przyspieszył procedury, żeby zdążyć przed naszym jubileuszem. Zebraliśmy łącznie z OSP Ciszyca Dolna prawie 5 ton elekrtoodpadów – mówi Dawid Dwojak - druh ochotnik i menadżer ds. kluczowych klientów w REMONDIS Ostrowiec Świętokrzyski.

Po zrealizowanych zbiórkach, zgromadzeniu minimum logistycznego i zgłoszeniu gotowości do przekazania elektroodpadów, są one odbierane przez organizatora programu. Program jest realizowany na terenie całej Polski. Z uwagi na kwestie obsługi logistycznej jest prowadzony w podziale na strefy A i B. Można je sprawdzić na stronie www.eko-profit.pl, w zakładce o zasięgu programu.

Uczestnicy, w zamian za zebrane i przekazane w ramach programu elektroodpady, otrzymują wynagrodzenie zgodnie z ich wyborem:

  • 0,40 zł za kilogram zebranego sprzętu wypłacone w FORMIE PRZELEWU na wskazane konto lub w lub w formie KARTY PRZEDPŁACONEJ
  • punkty do wymiany na atrakcyjne nagrody rzeczowe w programie partnerskim ZBIERAJ Z REMONDIS.

Aby zapisać się do programu należy wypełnić formularz na stronie internetowej programu: www.eko-profit.pl lub skontaktować się telefonicznie +48 693 340 425, e-mail: eko-profitnoSpam@remondis.pl

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS