Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

  • polski
  • english
  • nederlands
  • français
  • español
  • italiano
  • deutsch
  • 中文
  • 中文

Instalacja mechniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Łodzi wraca do pracy

Po trwającym od 2017 roku postępowaniu w sprawie udzielania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania REMONDIS w Łodzi, marszałek województwa łódzkiego wydał wreszcie decyzję pozwalającą na pracę zakładu. Wkrótce instalacja będzie w stanie przetwarzać odpady komunalne zmieszane i biodegradowalne oraz surowce w ilościach przewidzianych pozwoleniem:

- na linii sortowni surowców wtórnych - do 25 000 ton rocznie

- na linii mechanicznej MBP - 120 000 ton rocznie (odpady zmieszane komunalne lub/i biodegradowalne)

- w instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych - 45 000 ton rocznie

Taka wydajność zapewni zagospodarowanie odpadów pochodzących zarówno z miasta Łodzi jak i aglomeracji łódzkiej. Prowadzenie działalności w takim zakresie możliwe jest dzięki przeprowadzonej w latach 2017-2018 rozbudowie. Nowa instalacja pozwala przetworzyć całą frakcję organiczną odpadów komunalnych wytworzoną w części mechanicznej zakładu, za sprawą biostabilizacji. Wartość zakończonej inwestycji to blisko 40 milionów złotych.

Zastosowana technologia firmy Eggersmann pozwala na prowadzenie procesu w dziesięciu hermetycznych tunelach kompostowych, oczyszczanie powietrza procesowego przed uwolnieniem do atmosfery, a także ujęcie wszystkich odcieków i użycie ich ponownie w procesie. Każdy tunel jest niezależne działającym modułem wyposażonym w system monitoringu, wentylacji oraz zbierania odcieków. Użyta technologia zimniejsza do minimum możliwość wystąpienia poważnych awarii. W przypadku problemów technicznych w jednym z tuneli, pozostałe funkcjonują bez zakłóceń. Po niewielkiej modyfikacji ustawień procesu możliwe jest przetwarzanie odpadów biodegradowalnych oraz uzyskanie kompostu.

Instalacja spełnia wymogi najlepszych dostępnych technik BAT (ang. Best Available Techniques), obowiązujących przepisów prawa standardów jakości środowiska) oraz cechuje się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Wszystkie obiekty produkcyjne zakładu wyposażone zostały w nowoczesny system sygnalizacji współdziałający z tryskaczowym systemem gaśniczym. Zakład objęty jest również rozbudowana siecią monitoringu wizyjnego pozwalającego dozorować 24 godziny na dobę newralgiczne miejsca przetwarzania i magazynowania odpadów.

Za sprawą otrzymanej decyzji, w Łodzi trwa rozruch technologiczny. Po jego zakończeniu zakład będzie mógł pracować z pełną przepustowością.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS