Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

Ekodetektywi ze Szczecina na tropie odpadów

“EkoDetektywi” to projekt ekologiczny autorstwa uczennic jednej ze szczecińskich szkół średnich, któremu spółka REMONDIS Szczecin udzieliła merytorycznego i rzeczowego wsparcia. Jego celem było zachęcenie dzieci do pełnienia roli tajnych agentów, którzy badają i rozwiązują zagadki związane z ekologią oraz odkrywają sposoby dbania o środowisko naturalne. Nazwa miała przyciągnąć uwagę dzieci i zainspirować je do zaangażowania się w ochronę planety.

Celem przedsięwzięcia było promowanie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych. Poprzez prelekcje, gry i zabawy oraz konkursy, licealistki edukowały młodsze od siebie koleżanki i kolegów w zakresie zasad właściwego gospodarowania odpadami, w tym ich poprawnego segregowania.

- Zajęcia w szkole były częścią szerszych działań ekologicznych podejmowanych z naszej strony, które mają na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska oraz mobilizowanie społeczności lokalnej do podejmowania działań na rzecz ekologii. Oprócz zajęć w szkole, dla zamkniętej grupy dzieci, przeprowadziłyśmy warsztaty w Teatrze Lalek “Pleciuga”. Mogły wziąć w nich udział wszystkie dzieci ze Szczecina. Podczas 2-godzinnych warsztatów zorganizowałyśmy pokój zagadek o rodzajach tworzyw sztucznych - mówi przewodnicząca tej inicjatywy Amelia Antkiewicz. - Nasza motywacja do realizacji tego projektu wynikała z przekonania o ważności edukacji ekologicznej oraz potrzeby zachęcania dzieci do podejmowania aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska. Zainspirowałyśmy młode pokolenie do troski o planetę i pokazałyśmy im, że nawet małe działania mogą mieć duży wpływ na nasze otoczenie.

Szczecińska spółka REMONDIS zadbała, aby przekazywane dzieciom w pogadankach, prezentacjach, filmikach czy też drukowanych materiałach (krzyżówkach i łamigłówkach) informacje były zgodne ze stanem faktycznym. Udzieliła szeregu wyjaśnień, rozwiewała wątpliwości, udostępniła organizatorkom materiały dydaktyczne oraz ufundowała nagrody w postaci gadżetów ekologicznych i książek “Śmieci. To o czym dorośli ci nie mówią” autorstwa Bogusława Janiszewskiego.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS