Szukaj

Lokalizacje REMONDIS Polska

Tutaj znajdziesz wszystkie lokalizacje REMONDIS w Polsce - na mapie lub w formie listy. Dołączone dane kontaktowe.

Lokalizacje REMONDIS w Polsce


Lokalizacje grupy REMONDIS

Odkryj świat REMONDIS z około 800 oddziałami i firmami stowarzyszonymi w ponad 30 krajach w Europie, Afryce, Azji i Australii.

Lokalizacje grupy REMONDIS

  • polski
  • english
  • nederlands
  • français
  • español
  • italiano
  • deutsch
  • 中文
  • 中文

PROJEKT HERMETYZACJI INSTALACJI W BYDGOSZCZY Z DECYZJĄ ŚRODOWISKOWĄ

Coraz bliżej modernizacji i hermetyzacji instalacji do zagospodarowania odpadów przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy. Projekt inwestycyjny Remondis uzyskał wymaganą prawem decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Modernizacja i hermetyzacja instalacji jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców bydgoskiego osiedla Siernieczko w związku z występującym okresowo problemem uciążliwych zapachów.  Dzięki inwestycji rozładunek odpadów oraz cały proces ich zagospodarowania przebiegać będą w zamkniętych halach wyposażonych w biofiltry oczyszczające powietrze. Wyeliminowanie zapachów umożliwi także specjalny system podciśnienia.

W pierwszej kolejności zhermetyzowana zostanie kompostowania – główne źródło występujących odorów. Następnie przebudowa obejmie stację segregacji.  Wartość projektu wynosi około 30 mln złotych (6,5 mln Euro). Jego założenia są przedmiotem prac Rady Społecznej, w której skład wchodzą m.in. przedstawiciele osiedla Siernieczko. – Mamy świadomość, że do czasu hermetyzacji problem zapachów może występować okresowo, za co zawsze serdecznie przepraszamy okolicznych mieszkańców. Realizujemy doraźne działania ograniczające te niedogodności. Wszystko wskazuje na to, że nie potrwa to już długo, a po modernizacji, bydgoska instalacja będzie jedną z najnowocześniejszych w kraju i nieuciążliwą dla otoczenia – dodaje Leszek Pieszczek.

Jeżeli procedura wydania pozwolenia na budowę zostanie przeprowadzona równie sprawnie, co decyzja środowiskowa, to pierwsi robotnicy powinni rozpocząć pracę przy hermetyzacji już w czerwcu.

REMONDIS Sp. z o.o. // Przedsiębiorstwo z Grupy REMONDIS