Button for menue
REMONDIS Polska

Ochrona danych.
REMONDIS Sp. z o.o.

Serdecznie witamy na stronach przedsiębiorstwa REMONDIS Sp. z o.o. !

1. Właścicielem domeny internetowej oraz treści publikowanych na stronie internetowej www.remondis.pl jest spółka REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawodzie 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 31135, NIP: 728-01-32-515, REGON: 011089141, dalej jako „REMONDIS”.


2. Wszelkie dane zawarte na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. REMONDIS nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie jakichkolwiek informacji zawartych na stronie internetowej www.remondis.pl.


3. Zakazane jest wykorzystywanie jakichkolwiek danych lub informacji, jak również elementów graficznych, zdjęć, prezentacji, danych personalnych zawartych na stronie internetowej dla celów osobistych, marketingowych, handlowych komercyjnych lub też jakichkolwiek innych celów bez wyraźnej, pisemnej zgody REMONDIS.  


4. Znak słowno - graficzny REMONDIS jest zarejestrowanym znakiem towarowym podlegającym ochronie prawnej. Niedopuszczalne jest kopiowanie znaku, posługiwanie się nim we własnej działalności gospodarczej lub też dla jakichkolwiek innych celów niedotyczących grupy REMONDIS oraz bez wyraźnej, pisemnej zgody REMONDIS.


5. Treści prezentowane na stronie internetowej pod adresem remondis.pl są chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, osobistych, dydaktycznych, naukowych lub też jakichkolwiek innych wymaga uprzedniej pisemnej zgody spółki REMONDIS. 


6. Linki do strony remondis.pl mogą być umieszczane na innych stronach jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody REMONDIS. 


7. Administratorem danych osobowych przesłanych za pośrednictwem strony internetowej remondis.pl jest REMONDIS. Dane są zbierane jedynie dla celu, dla którego zostały przekazane oraz ewentualnie dla celów marketingowych. Dane mogą być przekazane do innych spółek z grupy REMONDIS. Każdej osobie, która udostępniła swoje dane przysługuje prawo do wglądu do danych, jak również ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 


REMONDIS Sp. z o.o.
Centrala Grupy – Zarząd
ul. Zawodzie 16
PL 02-981 Warszawa
tel.: +48 22 59 30 300
fax: +48 22 59 30 301
E-Mail

REMONDIS Sp. z o.o.
Wydawca


  Napisz do nas


  Grupa REMONDIS

  REMONDIS Polska należy do przedsiębiorstwa Grupa REMONDIS, a tym samym do wiodącego na całym świecie oferenta usług w zakresie recyklingu, serwisu i wody. Przedsiębiorstwo znajduje się na remondis.com
  Napisz do nas


  Kontakt

  REMONDIS Sp. z o.o.
  Centrala Warszawa
  ul. Zawodzie 16
  02-981 Warszawa
  Polska
  T: +48 22 5930300
  E-Mail

© 2018 REMONDIS SE & Co. KG

06 / 07